لمپن کیست، 2

اگر این تعریف لغت نامه ی بابیلون در مورد کلمه ی «لمپن» درست باشد، تمام مردم ایران، امروز، در حکومت جمهوری اسلامی، لمپن هستند.:

جنبش راه سبز (جرس) و سانسور سخنان جمعی از بستگان مجاهدین خلق ساکن اشرف

اگر دوست دارید بخوانید…

این خمینی است یا احمدی نژاد؟

می گم ها، اصلاً کشف تازه ای نیست، اما خُب گویا احمدی نژاد مُدام دارد به همین حرف های آقاشون خمینی عمل می کند. تازه اگه یک کمی به لحن حرف زدن احمدی نژاد توجه کنید می بینید درست دارد با همین تُن ِ صدای آقاش خمینی حرف می زند. ببینید و یک کمی تماشا هم بکنید.

رهنمود قاضی ربیحاوی به نویسندگان جوان

ضمیمه ی دفتر خاک(رادیو زمانه)

در مصاحبه ی حسین نوش آذر با قاضی ربیحاوی، راجع به خودسانسوری، این چند جمله ی قاضی ربیحاوی، توسط شخص خودش، خودسانسوری شده است که سایت کلمات  محض تفنن اول سال این جا منتشر می کند:

قاضی ربیحاوی: آقای نوش آذر، خوشحالم که این فرصت را به من دادی تا یک بار دیگر بتوانم خودم را سانسور کنم و به بروبجه های مُستعد جوان که خیلی برای  آنها ارزش قائل هستم نگویم که به حرف های نویسنده های دگوری ای مثل من که سانسور جزو زندگیشان است هیچ وقت اعتماد نکنند، و بهتر است بروند و جستجو کنند و ببینند نویسنده ی دگوری ای مثل من چه قدر سناریوهای تخمی و مبتذل نوشته است و چه قدر در مقابل همان سانسورچی های ارشاد اسلامی (که در این مصاحبه دارد ازشان بد می گوید) غمبل کرده تا آن ها را به تصویب رسانده است و همه ی این ها به این امید بوده که بتواند یک داستان خوب بنویسد و چاپ کند، اما ارشاد اسلامی تا دسته تو کونش فرو کرده است و فقط به همان سناریوهای تخمی اش اجازه ی فیلم شدن داده که تا دنیا دنیاست همین جوری دگوری باقی بماند.

و این جوان ها باید بدانند که نویسنده ی دگوری توی ایران باشد یا کپنهاگ یا انگلستان و فرانسه و آمریکا، همچنان دگوری است. آقای نوش آذر باز هم ممنونم که این فرصت را در اختیار من گذاشتی. به امید روزی که دگوری هایی مثل من وجود نداشته باشند که باعث ترویج گند و گُه های ارشاد اسلامی و جمهوری اسلامی شوند.

فتوای خمینی در مورد کشتار زندانیان سیاسی

محض این که یادمون نره

1- فتوای خمینی بنیانگذار حکومت اسلامی در مورد کشتار زندانیان سیاسی

fetvaye khomini