خوب نگاه کنید ، راستکی است، گزارش زندان، پروانه علیزاده

بخوانید.

Iranian Rape Survivor Bears Witness by Mobile Phone

من همچین آدم امیدواری نبوده ام، اما وقتی می بینم امروز دنیا متوجه گند و گُه جمهوری اسلامی است به پیروزی این جنبش امیدوار می شوم. پس می توانم با امیدی که هرگز به آینده نداشته ام و با قاطعیت خطاب به جمهوری اسلامی و پادوهای بزرگ و کوچکش بگویم: آهای جاکش ها! گذشت آن زمانی که آنسان گذشت.

http://www.hamsaweb.org/crime/58.html#1

تجاوز در زندان های ایران، شاهد سوم از زندانیان حوادث پس از انتخابات، گزارشی از رضا علامه زاده

تجاوز در زندان های ایران، شاهد سوم

12:26
سندی تازه از رضا علامه زاده در مورد تجاوز به زندانیان حوادث پس از انتخابات. برای اطلاع بیشتدر به وبلاگ زیرمراجعه کنید reza.malakut.org

ثبت پیچ و خم های چند زندگی- متن کامل

ISBN 978-87-992457-0-3 akbar sardouzamiثبت پیچ و خم های چند زندگی

شش روایت از گند و گُه ِ جمهوری اسلامی و زندان هایش

متن کامل در یک قسمت

متن کامل در شش قسمت:

قسمت اول ، قسمت دوم ،  قسمت سوم ،  قسمت چهارم ،  قسمت پنجم ،  قسمت ششم

جمهوری اسلامی همه آن سالهای قشنگ را از من گرفت

Zendan Shiva,جمهوری اسلامی همه آن سالهای قشنگ را از من گرفت

10:00
// <![CDATA[//
گوشه کوچکی از خاطرات یک زندانی سیاسی که در نوجوانی در سیاه چالهای رژیم اسلامی به بند کشیده شد بود.

شكنجه خیابانى یك جوان در خرم آباد

شكنجه خیابانى یك جوان در خرم آباد   Iran police st. torture

دژخیمان نیروی انتظامی در خرم آباد، جوانی را هنگام دستگیری، شكنجه خیابانی میكنند

شکنجه و تجاوز: سی سال است که در جمهوری اسلامی چنين اتفاق‌هايی می‌افتد، مخملباف

تازه مسلمان ها دارند واقعیت جمهوری گوز را توضیح می دهند:

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092322.php