قسمتی از شعر خواني گراناز موسوی در دانشگاه سواز لندن

اگر می خواهید ببینید و بشنوید…

با محمد مختاری از نگاهِ مریم، سیاوش و سهراب، در سه روز ِ واقعه، زیبا کرباسی

برای شنیدن صدای شاعر این جا کلیک کنید

چرا لال مونی گرفته این پرنده نمی خواند!؟
چرا صدای این سه تار این دیوانه غم نی را دارد؟
چرا رنگ این شمعدانی ها پریده اینقدر
گل ها را مگر آب ندادی پسرم؟
سقفِ اتاق کی ترک برداشت؟
چرا بغض این آسمان وامانده نمی ترکد؟
چرا نمی بارد این بی پیر بی خدا؟

این گربه همیشه همین ورا می پلکید
بو می کشید و ناخن هایش را نشان می داد
چرا پیداش نیست؟
این موج کبوتران از بام خانه چه می خواهند امروز؟
کلاغ چه می خواهد از این سرو
چه بی قراری ست این چرا بی تابم اینقدر؟

رفته روزنامه اش را بگیرد و بیاید می آید!

بوم ِ نقاشی ام را بیاور با آبرنگ هایم
شاید این سیاهی را پاکش کنم
ستاره ها چرا رو گرفته اند امشب؟
ماه چرا اینهمه قایم می شود نمی تابد
از چه می ترسد از که می ترسد؟

پنجره چاهی ست پنجره نیست

آن روپوش و روسری ِ لعنتی ام را بیار!
بروم روزنامه اش را بگیرم و برگردم
این خیابان های بلند شکل شلاق گرفته اند امروز
چرا این باران تف می شود بر صورتم؟
اصلا زمین دیگر گرد نیست گرد نمی چرخد انگار
که این روزها و شب ها همین جور هی کش می آیند
ما را در این بلبشو ایما و اشاره دیگر به کار نمی آید

کبودی گلویش را به اشک بشویید
با دل ورم کرده به خاکش بسپارید
دل ترکیده ی ما را کنارش بگذارید
رفته بود روزنامه اش را بگیرد و بیاید
نیامد!

زمستان ۷٨

یک شعر زیبا، از زبیا کرباسی (با صدای شاعر)

نارداناسی زلزله دن سونرا

لینک به صدای شاعر:
http://www.hashtaad.com/main/audio/ziba-karbassi/poem/nardanasi-zelzeladan-sonra.mp3

مینجیخلی دونوم
دالبورلی شالیم
پیلک لی چرقتیم
تور پیرن خوابیم
نارینجی چاریخلاریم
عمی جانین تویو
گلین قولچاغیم
ساری دخیلیم
قیرمیزی چرخیم
خال خال خوروزوم
آل ببییم
و آاااانام
….

به قارسی:

نارداناسی بعد از زلزله
برگردان از ترکی شلاله بالایی

پیرهن منجوقم
شال چین دارم
چارقد پولکم
زیرپیرهن تورم
چارق های نارنجی ام
عروسی عمو جانم
عروسک عروسم
قلک زردم
دوچرخه ی قرمزم
خروس خالدارم
ببیی ی سفیدم
و
مااادرم

16 آگوست 2012 – لندن

 

 

دید موسی آن شبان را پشت رل، هادی خرسندی

تا به امروز ندیده ام کسی توانسته باشد چند زبان را با هم در یک متن به این زیبایی به کار ببرد که هادی خرسندی:

بخوان برای آینده ات خوب است