تماشایی های سرزمین ننه م، 30

نوشته است عکس بهروز وثوقی و آرش، یعنی این خانم به این رشیدی که مرکز عکس هم هست، اصلاً آدم نیست. فقط بهروز وثوقی آدم است و آرش.

تماشایی های سرزمین ننه م، 20، معنای «رحله» در فرهنگ معین

البته در فرهنگ دهخدا این کلمه ربطی به آبگوشت و بقیه ی چیزهای فرهنگ معین ندارد.

تماشایی های سرزمین ننه م 15

اصلاً نمی دانستم صفحه ی من این قدر مهم شده است که جمهوری اسلامی از این بازی ها باهاش بکند. روی این سایت که به نام من درست شده است، بارها نام مرا نوشته اند و به بیشتر نوشته های من لینک کرده اند که وقتی روش کلیک کنید می رسید به تبلیغ ساعت و لابد در صفحه های بعدی هم می رسید به واجبی ِ فردِ اعلایِ ساختِ خودِ رهبران ِ جمهوری اسلامی. این هم لینکش. برای بهتر دیدن روی تصاویر کلیک کنید.

البته این صفحه را هم به اسم اکبر گنجی درست کرده اند که من احساس تنهایی نکنم.