دفاع عزت الله انتظامی از جعفر پناهی خانه سينما و…

ابتدایی ترین حرف ها، ضروری ترین حرف ها

Advertisements

عیدی من به شما

الهی بمیرم برا همه تون
که بهار می آدُ
بهار می آدُ
بهار می آدُ
و بهار

و گند و گوز
و گند
و گوز
هارتر از بهار
همپایش