اندر پاکیزه شدن این صفحه ی من از نام آرامش دوستدار یا در قیمومت یک روشنفکر دینی

این جا لینکی بود به اسم در قیمومت یک «روشنفکر دینی» آرامش دوستدار.

چون متوجه شدم آرامش دوستدار در این مقاله اش، به شیوه ی مبتذل ها، بدون این که از داریوش آشوری اسم بیاورد، به ناروا به او توهین می کند، لینکش را از روی صفحه ام حذف کردم.

هنر دروغ گفتن مشخصه ی اصلی ایرانی

دارم فیلم از تهران تا قاهره را می بینم. فکر می کنم هر ایرانی باید آن را ببیند فقط به این دلیل که یک بار دیگر بتواند به یاد بیاورد که ایرانی یعنی دروغ و دبنگ. از شاه و ملکه بگیر تا رُفتگر محله یک وجه مشترک دارند: خالی بندند و درغگو. استثناها در این قاعده ی چندش آورِ خالی بند بودنِ ایرانی، اصلاً به چشم نمی آیند.

به حرف های ملکه ی عهد بوق خودمان گوش بدهید تا یک بار دیگر خالی بندی ِ ایرانی جماعت را به یاد بیاورید.

شوالیه ح

سفارت فرانسه در تهران اعلام کرده که “نشان هنر و ادب” درجه شوالیه توسط سفیر فرانسه از طرف وزیر فرهنگ و ارتباطات این کشور به “بانوی هنرمند لیلا حاتمی” اعطا شده است. (من هم خوشحال شدم و جمله اش را این جا کپی کردم. چون لیلا حاتمی یکی از بازیگرهای محبوب من است.)