فراخوان ِ انجمن ِ مشنگ ِ بین المللی ِ قلم

والله من یکی فکر می کنم «انجمن قلم»ی که عین آخوندها به خامنه ای بگوید «رهبر» و از همگان بخواهد که به او نامه بنویسند و از این جور کُسِ شعرها، قبل از این که بین المللی باشد باید «مشنگ» باشد. یعنی اسمش باید «انجمنِ مشنگِ بین المللیِ قلم» باشد.

انجمن بین المللی قلم از همگان می خواهد با نوشتن نامه هایی به آیت الله خامنه ای، رهبر، آِیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، و ارسال رونوشت به احمدی نژاد، ریاست جمهوری:

ة به بازداشت نویسندگان منیژه نجم عراقی و فریبرز رییس دانا به خاطر عضویت آنها در کانون نویسندگان ایران اعتراض کنند

ة خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها بر اساس ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران امضا کرده است، بشوند
 ة خواهان تضمین دسترسی کامل آنها به خانواده، وکیل و رسیدگی پزشکی در تمام مدت بازداشت شوند

در پاسخ به سروش: قلمرو عمومی از آن همگان است، مهدی خلجی

یک لینک هم بگذاریم این جا مخصوص جناب فیلسوف عجیب غریب ِ حاصل خاک سرزمین ننه مان عبدالکریم سروش که شاید در دهه های آخر دوران فیلسوفی اش به قول خواهر پوری بنایی که اسمش یادم رفته است کمی فهمش بره بالا. چون اگر فیلسوف یک مملکت فهمش نره بالا نه تنها توی آن مملکت هی حکم ارتداد سلمان رشدی و ممد رشتی و حسن قزوینی و شاهین نجفی صادر می شود بلکه کم کم طرفداران فیلسوف سر زمین ننه ی من هم می توانند برای همین جمله ی من حکم ارتدادم را صادر کنند. آن وقت دیگر نه تنها شاهین نجفی توی ترانه ی محشرش به تِر تِر می افتد، بلکه تِرتِر کردن می شود تنها صدای مسلط در جهان.