خشت اول چون نهد معمار کج، انور میر ستاری

خشت اول چون نهد معمار کج، انور میرستاری

نامه‌ای در پاسخ نوشته آقای اکبر گنجی در باره هیاهوهای اسرائیل و ایران و حس میهن پرستی ما ایرانیان

اگر می خواهید بخوانید…