با یک فنجان قهوه …، داستان کوتاه، نسیم خاکسار

با یک فنجان قهوه ی گرم چطوری؟ نسیم خاکسار

متن سخنرانی مهشید امیرشاهی در کنگرۀ جهانی نویسندگان

اگر دوست دارید بخوانید…