35 جرعه رُم، یک فیلم محشر

الان داشتم این فیلم «سی و پنج جرعه رُم» را می دیدم و چون به اسم کارگردان توجه نکرده بودم هی فکر می کردم این باید ساخته ی سهراب شهید ثالث باشد. فیلم که تمام شد، روی نت گشتم و دیدم نه، کار Claire Denis فرانسوی است. خیلی شاد شدم. آخه دیدم شهید ثالث در Claire Denis ادامه یافته است، چیزی که در مورد هنرمند ایرانی به ندرت اتقاق می افتد.

زبان فارسی و هویّت ایرانیان، محمد جلالی چیمه (م.سحر)

اگر می خواهی بخوانی…

از نشانه های سر به کون شدن جمهوری اسلامی، اینترنت چمدانی

زنده باد Information technology تعیین کننده ترین اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی و حکومت های شبیه به آن. من که از خواندن این جور خبرها روحم شاد می شه.