دادنامه‌ای خطاب به:
 دبیرکل سازمان ملل و …

از سوی تشکل‌ های مدنی و شخصیت های ادبی، هنری، اجتماعی، سیاسی و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور

برای خواندن متن و امضای آن  می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html

نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بين‌المللی، ايرج مصداقی

از موضوع کشتار ۶۷ و نقش دولت ميرحسين موسوی در آن که بگذريم چند سالی است که سخنگويان اصلا‌ح‌طلبان در داخل و خارج از کشور از سعيد حجاريان و رجبعلی مزروعی و اکبر گنجی و ابراهيم نبوی گرفته تا محسن کديور و اردشير اميرارجمند و مجتبی واحدی و عطاءالله مهاجرانی و … تلاش می‌کنند جنايات کليت نظام جمهوری اسلامی را به بخشی از آن و آن‌هم از سال ۶۷ به بعد و به ويژه پس از دوران خمينی محدود کنند. در حالی که بزرگترين جنايات سازمان‌يافته در تاريخ معاصر در دهه‌ی ۶۰ و به ويژه بين سال‌های ۶۰ تا ۶۸ که اصلاح‌طلب‌ها اکثريت را در قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مققنه در اختيار داشتند به وقوع پيوسته است. اگر هم دوست ندارید بد نیست بخوانید.

خویشاوندی پنهان، آرامش دوستدار

…احتیاجی نیست نامهای نویسندگان معاصر غربی را که بدون ذکرنامشان نویسندگان جدیدالتأسیس ما یک مقاله‌ی ده‌ صفحه‌ای نمی‌توانند حتا درباره‌ی صادق هدایت بنویسند در اینجا بیاوریم، تا سترونی و دریوزگی ما در «آفرینندگی‌های آنان» آشکار گردد…

خواندنش  برای آینده تان خیلی خوب است …