آبدارچی، فیم مستند، ساخته ی حمید جبلی

زندگی احمد آقا، یکی از چهره های فراموش نشدنی سینمای ایران

آخرین شعر کرگدن، بهمن قبادی-بهروز وثوقی

حاضرم بهروز وثوقی باشم و پنجاه سال از مملکت خودم که سینما است بیرونم کنند اما بالاخره کنار این همه زیبایی قرار بگیرم. 

از نشانه های سر به کون شدن جمهوری اسلامی 7

یکی از نشانه های سرنگونی بدون برو برگرد جمهوری اسلامی، آسفالت کردن دهن معمر قذافی است، که طبق اخبار تلویزیون دانمارک حدود ساعت چهار بعد از ظهر شروع شده است.

زنده باد آسفالت داغ ِ داغ!

برای اولین بار حتی دانمارک هم پیش قدم شده است و دارد بشکه های قیر را جا به جا می کند.

برناردو برتولوچی نامه ی جعفر پناهی را می خواند

برناردو برتولوچی با صندلی چرخدار و پرستار به مراسم چینه چیتا آمد تا شخصا نامه پناهی را بخواند.

برتولوچی می گوید نامه پناهی از هرحرفی موثر تر است. اگو گرگورتتی هم لایحه دفاعی پناهی را می خواند و محکومیت او را بامحکومیت ۲۰ ساله آنتونیو گرامشی مقابسه می کند، می گوید: آن زمان گفتند باید مغز گرامسی را از فکر کردن باز دارند. امروز هم می خواهند مغر پناهی را از فعالیت باز دارند.
Thumbnail