غم شکن شماره ی 22، مستی حیوانات

می گویند: «ماروئلا میوه ای است وحشی که درآفریقای جنوبی میروید و وقتی میرسد در اثر آفتاب مقدار زیادی الکل در خود تولید میکند که به اندازه ی یک آبجو گیرائی دارد.  این همان میوه ای است که از آن لیکور آمورلا را تهیه می کنند.  به دلیل کمبود آب در این ناحیه وقتی که این میوه میرسد حیوانات زیادی برای رفع تشنگی و فرار از گرما به زیر این درخت پناه می آورند.» نتیجه اش را خودتان در این فیلم ویدیوئی ببینید.

Jungle Wine, animals naturally drunked!! Jungle_MISAGH.TV.wmv

وقتی همه ی ماهی ها را خورده باشیم

گمانم اگر این آقا سوسماره ماهی گیرش می آمد این حیوان را نمی خورد که بیش تر وجودش گند و گه است. تازه بیچاره سوسماره چه قدر باید رنج بکشد تا  لباس ها ش را هضم کند.

ویراسباز

این برنامه نیم فاصله ها را درست می کند – گویا یک کمی هم کارهای ویرایشی انجام می دهد که ممکن است آدم با آن ها موافق نباشد- من فقط نیم فاصله هاش را چک کردم. در یک متن پنج صفحه ای، بجز یک مورد، همه ی نیم فاصله ها را  به سامان کرد.

http://virasbaz.persianlanguage.ir/

دوره ی دهم جایزه ی گلشیری

شادی آور و دل گرم کننده است که رمان نگران نباش، قبل از گرفتن جایزه ی گلشیری، (تا جایی که من اطلاع دارم) به چاپ هفتم رسیده است. (انگار این بار جایزه را به خوانندگان این رمان هم داده اند).

پاسخ پرویز قلیچ خانی به چند سئوال، ویدئو

جالب است که این آقای عنایت فانی هم، مثل اکثر مجری های بی بی سی، به محض این که می بینید یکی مثل قلیچ خانی دارد حرف هایی می زند که با سیاست برنامه ی بی بی سی نمی خواند، خایه هاش جفت می شود. البته من اگر به جای عنایت های فانی بودم همیشه همین عکس العمل را نشان می دادم که ببنندگان بی بی سی یادشان باشد آن پشت مشت ها، توی بی بی سی هم، کسانی وجود دارند که یک جورهایی خایه می کشند.

خنده دار/ گریه دار این است که همین مجریانی که با شنیدن یکی دو جمله، خایه هاشان جفت می شود، روزی می نشینند رو به روی تو و به قول معروف سین جیم ات می کنند.

ببینید.

تماشایی های سرزمین ننه م 15

اصلاً نمی دانستم صفحه ی من این قدر مهم شده است که جمهوری اسلامی از این بازی ها باهاش بکند. روی این سایت که به نام من درست شده است، بارها نام مرا نوشته اند و به بیشتر نوشته های من لینک کرده اند که وقتی روش کلیک کنید می رسید به تبلیغ ساعت و لابد در صفحه های بعدی هم می رسید به واجبی ِ فردِ اعلایِ ساختِ خودِ رهبران ِ جمهوری اسلامی. این هم لینکش. برای بهتر دیدن روی تصاویر کلیک کنید.

البته این صفحه را هم به اسم اکبر گنجی درست کرده اند که من احساس تنهایی نکنم.