رمان سقوط، آلبر کامو، (متن کامل) با ترجمه ی زیبای شورانگیز فرخ

بخوانید.

نسخه ی تازه ی رمان «ذرّه» و «در حکایت ساختن مبال در بم»

یادداشتی از «سهیلا بسکی»

» در حکایت ساختن مبال در بم » و» ذره» را به خاطر چاپ مجدد ادیت کردم. در نسخه ی جدید  برخی جا به جاییها برای خوشخوان تر کردن رمانها صورت گرفته است.

متن: در حکایت ساختن مبال در بم

متن: ذرّه

بیلاخ باشکوه پنج تا از آبجی های اوکرائینی من به جمهوری اسلامی

پنج دختر اوکراینی(عضو گروه فیمن)، پنجشنبه، با برهنه شدن درمراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران در کیف پایتخت اوکراین، به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کردند. این هم عکس های باشکوه آبجی های من