پاسخ حمید دباشی به سئوال های مینا خانلرزاده

دموکراسی حداکثر و حداقل ندارد. به محض آن که دیدی کسی در حرف و کار دموکراسی (یعنی «مردم‌سالاری» یادت باشد) دارد حداکثر و حداقل می‌کند و مسائل فرهنگی و حرف‌های ناموسی پیش می‌آورد فوری کلاهت را محکم بگیر. یکی می‌خواهد آن را بردارد. دموکراسی دموکراسی است. یا کامل است یا ناقص. دموکراسی ناقص یعنی کلاهبرداری از دموکراسی. دموکراسی دینی و غیر دینی ندارد. دموکراسی دینی یعنی به جای آن که برای دموکراسی یک کلاه شرعی درست کنی برای شرع یک کلاه دموکراسی درست کنی.

بخوانید.

نرخ کُس دادن در جمهوری اسلامی

لابد برای اطلاع یافتن از نرخ کون دادن، و جزییات دیگر، باید با حاج آقا محمود ممتاز تماس گرفت.

روی تصویر کلیک کنید.