شیخ و فاحشه

این فایل از روی فیس بوک جام برسنگ برداشته شده است. فکر کنم این جا منظور از شیخ، یا رفسنجانی است یا یزدی یا یکی از فک و فامیل های همین جاکش ها که مردم همیشه برایشان وسیله اند. و بیچاره این مردم که باید سال ها صبر کنند تا این جاکش ها با همدیگر چپ بیفتند و توی خط و نشان کشیدن هایشان برای همدیگر تازه معلوم شود که بر سر این مردم مفلوک چه آورده اند.

برای شنیدن این جا کلیک کنید.

کجایی کاری آقای مخملباف؟

آقای محسن مخملباف:

در تمام مطالبی که راجع به این دو نفر (محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور) نوشته شده است، همه بدون استثناء توضیح داده اند که این دو نفر قبل از ماجرای انتخابات دستگیر شده اند، اما جمهوری اسلامی به بهانه ی ماجرای انتخابات و آشوب های خیابانی، آن ها را اعدام کرده است، بعد شما برمی دارید به آقای وحید خراسانی می نویسید:

آيا اگر می دانستيد صادق لاريجانی روزی رئيس رسمی قوه قضائيه خواهد شد تا امروز صبح دستش را به خون دو جوانی که به دنبال رای خود بودند آلوده کند،…

آقا، این ها اصلاً با رأی کاری نداشته اند، محمد رضا علی زمانی ِ بیچاره که اصلاً وقت رأی گیری زندان بوده.

اما خودمانیم آقای مخملباف، ابهت ات همچین گویا نیوز را گرفته است که انگار هر چی براش بفرستی ندید منتشر می کند؛ آخه همه ی خبرهای این قضیه را خود گویا نیوز منتشر کرده است.

چند مقاله از سعید هنرمند

اینانا، قدیمی ترین شاعر جهان/   اسطوره فصلی: سال کیهانی به عنوان یک طرحواره در شاهنامه/   دو سبک کهن، سه روش نگارشخشم و هیاهو، درک متفاوت از زبان/   موش ها و آدم ها، قابیل ها و هابیل ها

ترجمه: زبان، اکتاوبو پاز/   اعلامیه زنان اوهایو

نامه ای از سعید هنرمند

ریدمونِ الکی رهبرها

خاتمی عین قبل تگری زد

کروبی دارد زور می زند بدون قارت و قورت، آرام بریند

موسوی معده اش همان جور کار می کند که می کرد

من خوشحالم، چون این جوری جنبش سبز از دایره ی شوم سردمداران جمهوری اسلامی خارج می شود و ناچار باید روی پاهای خودش بایستد.