غم شکن، رقص دوقلوها

ببینید.

Advertisements

Be man fekr kon, shohadaye azadi taa ruze Ghods

Be man fekr kon, shohadaye azadi taa ruze Ghods

ما ظلمتان را فراموش نمیکنیم. دنیا فراموش نمیکند. اصلا مگر حافظه ی تاریخی بشر را میشود پاک کرد؟

سخنرانی احمدی‌نژاد در سازمان ملل و صندلی های خالی

Empty Seats At Ahmadinejad’s UN Speech

3:01   September 23, 2009

News & Politics

PoliticsNewsPolitics


0 views