BLACKKEY – «Why» for Democracy in IRAN.Edit

BLACKKEY - "Why"   for Democracy in IRAN.Edit

3:30
BLACKKEY – «Why» for Democracy in IRAN.Edit

3:30 August 27, 2009

Music

BlackkeyRECORDS

BLACKKEY – «Why» Democracy for IRAN.Edit


617 views

شناسایی یک ئی میل خطرناک 2

من نمی دانم چنین خبری درست است یا نه، اما ترجیح می دهم آن را منتشر کنم.
>
>              >             *بسیـــــــــــــار مهم!
>             توجه داشته باشید که طی روزهای آتی، ممکن است از این آدرس:*
>             *
>             Moje sabs@Googlegroup.com
>             <http://us.mc384.mail..yahoo.com/mc/compose?to=sabs@Googlegroup.com> برای
>             شما ایمیلی بیاید – “به هیچ وجه این ایمیل را باز نکنید” –
>             این ایمیل فهرست تمام ایمیل آدرس های موجود شما را میخواند و
>             اقدام به شناسایی افراد و قربانی گرفتن می کند، اطلاع رسانی
>             گسترده و آگاه کردن سایرین بر عهده شماست

غم شکن شماره ی 5

Tito Egyptian male Raks Sharki (Oriental Dance/belly Dance)

داشتم این رقص محشر را برای صدمین بار نگاه می کردم فکر کردم شاید شما هم از دیدن دوباره اش کیف کنید.

What we call belly dance is a theatrical version of the social folk dance done in Egypt and other Middle Eastern countries. Its an expression of

از هیچ جای هیچ رهبری نمی‌روید- نانام

اگر چه اوضاع در هم است، اما یادآوری ِ این نکته ها همان قدر مهم است که پشتیبانی از جنبش سبز یا سرخ و سرمه ای.

مشروعیت سیاسی موسوی، کروبی، گنجی، مخملباف و سایر نمایندگان جنبش سبز باید در چارچوب رفتارهای فردی آنان سنجیده شود.

«شیرها »(حیدریان) از رهبر مذهبی حفاظت خواهند کرد

فرانکفورتر روندشاو اونلاین <http://www.fr-online.de/>

در مقاله­ای نوشته بریگیت چرها(یا سرها) با تیتر:

«شیرها »(حیدریان) از رهبر مذهبی حفاظت خواهند کرد

می نویسد بعد از ضربه های سختی که خامنه­ای در جریان انتخابات و با حمایت از احمدی نژاد دچارش شد، گارد محافظ شخصیی به نام حیدریان، برای حفاظت از خود و استفاده در درگیریها تشکیل داده است.

نویسنده مقاله در ادامه می­نویسد که تشکیل یک سازمان جدید امنیتی که تماما در خدمت خامنه­ای قرار دارد در فضای فوق هیجانزده فعلی معنای خاصی دارد. این امر به روشنی _ وبه شکلی غافلگیرانه_ نشان دهنده­ی ضعف خامنه­ایست،بعد از آنکه او علنا و بر خلاف مخالفان بسیار به حمایت از احمدی نژاد پرداخت و با زور و خشونت از این انتخاب دفاع کرد.

در مورد این سازمان جدید (حیدریان) اخبار زیادی در دست نیست ، جز آنکه هسته­ی اصلی از بسیجیان وفادار به خامنه­ای تشکیل شده است.

نویسنده در ادامه اشاره می­کند که بعد از ناآرامیهای اخیر،و برخوردهای خشن انجام گرفته، شکافی در نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه ایجاد شده که همین و اینکه در برخوردهای آینده ممکن است که دستورات خشن خامنه­ای نادیده گرفته شود، احتمالا باعث ایجاد این گارد محافظ شخصی خامنه­ای شده است.

این گارد ویژه همچنان وظیفه دارد که از موقعیت رهبری خامنه­ای هم دفاع کند.

در ادامه می­نویسد اینکه حیدریان در سلسله مراتب قدرت در ایران چه جایی را به خود اختصاص خواهد داد هنوز معلوم نیست.ولی مطمئنا تشکیل این سازمان خطرهای زیادی در بر دارد.

و به زمان شاه و سربازهای فراری اشاره می کند و اینکه برای تکرار نشدن این امر است که گاردهای ویژه را تشکیل داده­اند و حالا به وفاداری همین گاردها هم اطمینان چندانی ندارند.