جمال این همه شور آفرین و فیلم بردار را عشق است

قسمت اول: آدم کش های جمهوری اسلامی

Special Guards, Tehran, 8 Mordad (30 July) 18:30
0:33
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

1 day ago 23,803 views alitabatabaei

Tehran 8 Mordad - 30 July

2:38
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: mobymydog

22 hours ago 4,535 views mobymydog

Behesht Zahra - Tehran 8 mordad - 30 July

0:39
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: mobymydog

21 hours ago 2,171 views mobymydog

Tehran 8 Mordad 30 July

0:25
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: mobymydog

21 hours ago 2,078 views mobymydog

Tehran Argentine 8 Mordad - 30 July

0:22
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: mobymydog

22 hours ago 3,107 views mobymydog

8 Mordad 88 Tehran 30 July 2009

2:36
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
no rating 5 hours ago 0 views saharkhatar no rating
Iran 8 Mordad 30 July Protest -001

0:13
Iran
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: 20071305

22 hours ago 4,476 views 20071305

Brave Freedom Fighter Fighting back - Tehran July 30, 2009

1:44
Brave Young Iranian Freedom Fighter Fighting back to the police who brutally hits him with the baton. Click azadiforiran.blogspot.com for more videos
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: kiathecar

19 hours ago 145 views kiathecar

Iran Tehran 30 july 2009 MOSALA APADAN Street 8 Mordad مصلا خیابان آپادانا

5:08
شعار مردم ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم رهبر ما قاتله ولایتش باطله down with dictator
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

17 hours ago 449 views millionoillim

Tehran Today Behesht Zahra 30 july 2009    (8 mordad 2009)   (UNITY4IRAN.COM)

1:36
ویدیو امروز بهشت زهرا (WWW.UNITY4IRAN.COM)
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: UNITY4IRAN

1 day ago 3,187 views UNITY4IRAN

Special Guards, Tehran, 8 Mordad 30 July 2009

0:33
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)
Video: aleno

1 day ago 528 views aleno

Tehran Today Behesht Zahra 30 july 2009 (8 mordad 2009) Part 2 (UNITY4IRAN.COM)

1:07
ویدیو امروز بهشت زهرا (WWW.UNITY4IRAN.COM)
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: UNITY4IRAN

1 day ago 675 views UNITY4IRAN

News from Iran - Tehran 30.July (8 mordad)

9:35
Protest in Iran Tehran تظاهرات امروز در تهران
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: irannews1

17 hours ago 161 views irannews1

Tehran - Abbas Abad - 8 Mordad ( 30 July )  Part 2

1:10
شعار دادن مردم در ترافیک خیابان عباس آباد
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: pureNfresh

19 hours ago 48 views pureNfresh

Street Demonstrations in Tehran 30 July 2009 / 8 Mordad 1388

0:52
Police beat unarmed demonstrators on the streets of Tehran (Vanak Square) and then open fire on them. Date 30 July 2009, 8 Mordad 1388 پلیس مردم
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: choghok1

18 hours ago 38 views choghok1

Tehran - Abbas Abad - 8 Mordad ( 30 July )  Part 1

0:46
شعار دادن مردم در ترافیک خیابان عباس آباد
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: pureNfresh

19 hours ago 6 views pureNfresh

Tehran 30 july -8 Mordad 88 -  تهران 8 مرداد 1388

1:01
Tehran 30 july8 Mordad 88 – تهران 8 مرداد 1388 بهشت زهرا – سهراب
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: freshmeet3
no rating 4 hours ago 0 views freshmeet3 no rating
30 July 2009 Guards Today in Tehran 8 Mordad 18 30 (UNITY4IRAN.COM)

0:33
نیروهای ضد شروش امروز در تهران WWW.UNITY4IRAN.COM
video lang: getattr(, ‹lang›, »)
(Translation disabled)

// <![CDATA[//

Video: UNITY4IRAN

1 day ago 310 views UNITY4IRAN

Tehran 30 july -8 Mordad 88 -  تهران 8 مرداد 1388

0:46

گفت و گو در باره ی ایران، انتخابات و آینده-PEN

Iran: A Conversation About the Elections, Protest, and the Future
This video is a long panel discussion – 1 ½ hours long, but definitely worth watching. in english
1:35:50

قسمت دوم

اتحاد جمهوری خواهان ایران:حمله به مجاهدین خلق در عراق را محکوم می کنیم!

اگر چه مسعود رجوی و مریمش را یک کرون دانمارک هم نمی خرم، بی پناهی ِ هواداران شستشوی مغزی شده ی این سازمان دلم را به درد می آورد. آخر این ها زمانی جزو زیباترین مردم این خاک بودند.

از این زیباتر و باشکوه تر نمی شود

محشر است! از این زیباتر نمی شود! از این باشکوه تر نمی شود! از این که می بینم مادرها در صف اول ایستاده اند بال در می آورم. از این زیباتر و باشکوه تر نمی شود.

جنبشی برای تأسیس جمهوری؟ عبدی کلانتری

هشدارهای ضروری:

سخنان عبدی کلانتری در روز سوم گردهمایی اعتصاب غذا 24-23-22 ژوئیه 2009 در مقابل سازمان ملل در نیویورک.

پرت و پلاهای نوشین شاهرخی راجع به رمان بره ی گمشده ی راعی

تا جایی که معرفی کتاب یا «نقدهای؟» نوشین شاهرخی نشان می دهد، اصول ابتدایی ِ داستان خواندن را نمی داند و حتی نمی تواند یک داستان را درست خلاصه کند. نمونه اش خلاصه ی داستان خانم گلی ترقی، «انار بانو و پسرهایش» به این آدرس است. (درست است که اسم داستان انار بانو است، درست است که ماجرای سفر انار بانو مطرح است و ماجرای اندوهبار سرگردان شدنش در غربت، اما محور داستان، راوی ِ آن است، و اگر خواننده این نکته را درک نکند، حرف اصلی نویسنده یا داستان را درک نخواهد کرد.)
هیچ کدام از معلم های دانمارکی، چنین خلاصه ای از انار بانو و پسرهایش را، از شاگردهای کلاس هشتم و نُهم، نمی پذیرند، چه رسد به این که از یک معرفِ کتاب یا منتقد. (در دانمارک اصول ابتدایی ِ خواندن و خلاصه کردن و نقد کردن را در کلاس های هشتم و نُهم به شاگردها یاد می دهند.)

در رمان «بره ی گمشده ی راعی» که یکی از موضوع های آن «شناخت زن» است، این حرف های نوشین شاهرخی یک مشت پرت و پلا بیش نیست.

1- آن چه در این رمان به روشنی تصویر می شود «شک کردن به مفاهیم بنیادی است» که از معصوم های گلشیری شروع می شود و در این رمان ادامه پیدا می کند؛

2- هیچ اثری را، چه داستان کوتاه، چه بلند، چه رمان، نمی شود بر اساس یکی دو جمله ی راویان آن توضیح داد، یا بر اساس عناصر و ماجراهای فرعی.

3- کاش!

ای کاش!

و باز هم ای کاش!

خواننده ای که حتی نمی تواند خلاصه ی یک داستان کوتاه را برای ما بنویسد، و «عناصر فرعی ِ داستان» را «اصل» به حساب می آورد، آن قدر به خودش و خوانندگان و نویسندگان احترام می گذاشت که اول می رفت و «اصول ابتدایی ِ خواندن داستان» را می آموخت و بعد وارد حیطه ی نقد یا حتی معرفی آن می شد.

و اما خیلی دردآور است که یکی از بهترین داستان های کوتاه این ده ساله ی اخیر ما این جوری معروفی شود که در متن نوشین شاهرخی، و خیلی دردآور است که یکی از بهترین رمان های سی ساله ی اخیر ما تا این حد سطحی معرفی شود که در متن نوشین شاهرخی.

از همه دردناک تر هم این است که روی سایت همین خانم می خوانیم:

تحصیلات فوق‌لیسانس‌ام در رشته‌های زبان و ادبیات آلمانی و علم ادیان می‌باشد. پایان‌نامه‌ی تحصیلی‌ام را در رشته‌ی ادبیات آلمانی با عنوان «چندگونگی زوج‌های عاشق در دیوان غربی ـ شرقی گوته» نوشته‌ام.

از سال 2003 دوره‌ی دکترای خود را در رشته‌ی ایران‌شناسی در دانشگاه هامبورگ می‌گذرانم. عنوان رساله‌ام «سیمای زن در ادبیات داستانی مدرن ایران» می‌باشد.

کابوس های بيداری، کامران بزرگ نيا

و هرچند که اهل بادا و مبادا نبوده ايم و نيستم اما همراه می شويم و می گوييم
مداوم بادا
صدای خوشاهنگ خيزش خستگان
و پيروز باد و سرخوش
صدای خونچکان سرايندگان سرود آزادی

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/091245.php