کتاب های الکترونیکی کلمات

8 دسامبر 2010

دیروز متوچه شدم بعضی از سایت های تبلیغی با اسم من و کتاب هایم یا اسم دوستانی که کتاب هایشان روی سایت من است کاسبی می کنند. یعنی اسم این کتاب ها و نویسندگان را می نویسند و لینک می دهند به چیزی که می خواهند تبلیغ کنند و به مردم بیندازند. این بود که این صفحه را که جزئی از سایت کلمات بود جدا کردم تا برای خودش مستقل باشد. شاید این استقلال باعث شود که صفحه در جستجو راحت تر پیدا شود.